วันที่ 02 มิถุนายน 2563  
   
Untitled Document
  ผู้บริหาร
  แผนกวิชาการบัญชี
  แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกวิชาช่างไฟฟ้า
  แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกวิชาช่างยนต์
  บุคลากรอื่นๆ
  นักการ/ลูกจ้าง
  Data : - บุคลากรอื่นๆ

บุคลากรอื่นๆ

นางสาวกาญจนา ทองดอนดู่
อาจารย์ ประจำวิชา ภาษาอังกฤษ

นางสาวสุวิสา ภารัง
อาจารย์ ประจำวิชา คณิตศาสตร์

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด

120 ถ.บายพาส ต.รอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทรศัพท์ 043515220 โทรสาร 043513625

   
 
 
Username :
  
 
Password :
  
 
 
 
...:::: ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2015. ถูกต้อง php และ CSS.